Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

ΧΗΡΑΣ ΥΓΙΟΣ

Χήρας υγιός λατρεύει τριά καλά άλογα, 
το Γρίβα και το Μαύρη και τον Πέπανο, 
το Γρίβα για καβάλλα και για λεβεντιά, 
τον Πέπανο για μάτια και ξανθά μαλλιά, 
το Μαύρη για σεφέρι και για πόλεμο.

Μα πήγε 'ς το σεφέρι κ' ήρθεν αδειανό,
και ο Γρίβας το μαλώνει και ο Πέπανος.
"Βρε πού είναι, μωρέ Μαύρη, πού είναι ο αφέντης μας,
πού πήγες 'ς το σεφέρι κ' ήρθες αδειανός; 
-Αφήστε να σας είπω τα τραγούδια μου
και το μεγάλο πόνο της καρδούλας μου.
Ωσάν επολεμούμε 'ς το ρημόκαστρο,
έκαμα να περάσω πο τον πόταμο,
κοπήκανε οι σέλλαις και οι σκαλωσιαίς, 
και πήρε τον αφέντη κ' ήρθα ναδειανό."
http://www.myriobiblos.gr/afieromata/dimotiko/txt_akritika_next.html
http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/folk_songs/akritika.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου